• 6559 بازدید
  • دوشنبه, 27 آذر 1402 08:02

مشخصات صکوک شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

نوع دارایی: خرید قطعات و محصولات مورد نیاز تولید
حجم اوراق: 4,000,000 میلیون ریال
نماد: مبتکران06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا