• 6733 بازدید
  • دوشنبه, 27 آذر 1402 08:04

مشخصات صکوک شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان

نوع دارایی: خرید کالاهای بازرگانی مورد نیاز شرکت(فرش)
حجم اوراق: 8,000,000 میلیون ریال
نماد: شهرفرش061، شهرفرش062 و شهرفرش063
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا