• 3172 بازدید
  • شنبه, 24 مهر 1395 10:01

مشخصات صکوک لوتوس پارسیان

نوع دارایی: ساختمان اداری-تجاری
حجم اوراق: 480,000 میلیون ریال
نماد: لوتوس 99
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 16%
ناشر: آبان
عامل فروش: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: گروه سرمایه گذاری تدبیر
دریافت بیانیه ثبت
بالا