• 3528 بازدید
  • شنبه, 07 بهمن 1396 15:35

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: تجهیزات پزشکی (طرح سلامت)
حجم اوراق: 17,380,000 میلیون ریال
نماد: سلامت 6
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17 درصد سالیانه
ناشر: فروردین چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کل کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا