• 3282 بازدید
  • یکشنبه, 19 فروردين 1397 08:18

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: سهام
حجم اوراق: 30,000,000 میلیون ریال
نماد: افاد 1
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال و نیم
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 20 درصد سالیانه
ناشر: شهریور چهارم
عامل فروش: کارگزاری پارسیان، کارگزاری بانک مسکن و کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا