• 3357 بازدید
  • یکشنبه, 19 فروردين 1397 08:24

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: سهام
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: افاد 2
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال و نیم
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد سالیانه
ناشر: شهریور چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا