• 4111 بازدید
  • شنبه, 19 خرداد 1397 08:00

مشخصات صکوک شرکت مخابرات ایران

نوع دارایی: سهم شرکت ارتباطات سیار ایران
حجم اوراق: 8,000,000 میلیون ریال
نماد: صخابر 102
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد سالیانه
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سهام شرکت ارتباطات سیار ایران و سهام شرکت مخابرات ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا