• 2817 بازدید
  • شنبه, 27 مرداد 1397 11:26

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

نوع دارایی: تعداد ٨,٦٧٠,٥٢٠,٢٣١ سهم شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با قیمت ١،٣٨٤ ریال
حجم اوراق: 12,000,000 میلیون ریال
نماد: شستا001،شستا002, شستا003, شستا004
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 19 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: از کل مبلغ ١٨,٨٤٠ میلیارد ریال تعهدات اوراق، مبلغ ٨,٠٠٠ میلیارد ریال توسط بانک رفاه کارگران تضمین شده است و مابقی از طریق توثیق سهام شرکت تاپیکو با میانگین قیمت ١,٥٣٤ ریال تضمین می شود.
دریافت بیانیه ثبت
بالا