• 2612 بازدید
  • دوشنبه, 23 مهر 1397 08:43

مشخصات صکوک شرکت سایپا

نوع دارایی: خط مونتاژ جدید پراید، خط پرس و قالب ابزار، ماشین آلات و تجهیزات خط رنگ قدیم و جیگ و فیکسچرهای تولیدی
حجم اوراق: 3,900,000 میلیون ریال
نماد: صایپا 104
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا