• 2661 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 09:24

مشخصات صکوک هواپیمایی ماهان

نوع دارایی: منافع ناشی از خطوط هوایی
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: ماهان01
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا