• 2110 بازدید
  • سه شنبه, 12 آذر 1398 09:35

مشخصات صکوک ایران خودرو

نوع دارایی: تعداد 112492 فقره قسط از مجموع 72710 قرارداد فروش اقساطی
حجم اوراق: 3,087,205 میلیون ریال
نماد: صخود1404 و صخود0004
نوع اوراق: رهنی
عمر اوراق: 2 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سپه
دریافت بیانیه ثبت
بالا