• 2510 بازدید
  • سه شنبه, 12 آذر 1398 10:00

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولت
حجم اوراق: 49,921,000 میلیون ریال
نماد: افاد51 تا افاد55
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17.9 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا