• 2519 بازدید
  • سه شنبه, 12 آذر 1398 10:26

مشخصات صکوک سرمایه گذاری و توسعه کیش

نوع دارایی: ملک ویلایی با کاربری مسکونی
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: کیش1402
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا