• 2438 بازدید
  • یکشنبه, 15 دی 1398 10:16

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولت
حجم اوراق: 53,000,000 میلیون ریال
نماد: افاد71 الی افاد74
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3.5 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17.9 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا