• 2309 بازدید
  • سه شنبه, 27 اسفند 1398 09:16

مشخصات صکوک سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

نوع دارایی: تعداد 749,782,041 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با قیمت هر سهم 5,735
حجم اوراق: 4,300,000 میلیون ریال
نماد: صشستا112
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا