بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1397 توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجاره 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 6,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 سایپا مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 ریل پرداز نوآفرین اجاره 600,000 میلیون ریال 5 سال
1397 ریل پرداز سیر اجاره 1,000,000 میلیون ریال 5 سال
1397 کرمان موتور رهنی 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 هواپیمایی ماهان منفعت 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 توسعه اعتماد مبین اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه اعتماد مبین اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 پدیده شیمی قرن مرابحه 500,000 میلیون ریال 2 ساله
1397 تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو اجاره 1,050,000 میلیون ریال 5 ساله
1397 ریل سیرکوثر اجاره 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 شرکت سایپا اجاره 3,900,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 صنعت غذایی کورش مرابحه 500,000 میلیون ریال 2 سال
1397 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 12,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 شرکت مخابرات ایران اجاره 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت اجاره 920,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 10,000,000 میلیون ریال 1 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 30,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 ایران خودرو مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 17,380,000 میلیون ریال 4 سال
1396 کرمان موتور مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 20,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا یدک اجاره 850,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا اجاره 3,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت علوم اجاره 4,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 بنا گستر کرانه مرابحه 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 سایپا مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 لوتوس پارسیان اجاره 480,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 فولاد مبارکه اصفهان مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 بانک مسکن رهنی 3,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 هواپیمایی ماهان اجاره 2,100,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت جوپار اجاره 518,500 میلیون ریال 4 ساله
1395 سیمان شرق مرابحه 64,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی سفارش ساخت 1,629,314 میلیون ریال 3 ساله
1394 شرکت مخابرات ایران اجاره 4,500,000میلیون ریال 4 ساله
1394 بنا گستر کرانه مرابحه 500،000 میلیون ریال 2 ساله
1393 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 3,000,000میلیون ریال 4 ساله
1394 دانا پتروریگ کیش اجاره 650,000میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
بالا