تامین مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با صکوک خرید دین

  • 3612 بازدید
  • سه شنبه, 18 آذر 1399 10:43

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار در صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، 89 عدد قرارداد فروش می باشد که به نهاد واسط واگذار می شود و سپس شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، منابع حاصل از انتشار این اوراق را جهت راه اندازی ترمینال دوم فرودگاه کیش بکار می گیرد.

صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در صورت دریافت مجوز انتشار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با نرخ 18 درصد، عمر 3 ساله و پرداخت های هر سه ماه یکبار به شیوه حراج از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

ضامن این اوراق، بانک ملت است و شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را عهده دار می باشد. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک ملت(سهامی خاص) عاملیت فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.


بالا