میـز تامین مالی از طریق صکوک در استان البرز

  • 386 بازدید
  • سه شنبه, 21 شهریور 1402 15:27

میز تامین مالی با حضور نمایندگانی از شرکت‌های متقاضی در حوزه غذا و دارو جهت تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در دفتر امور دارایی استان البرز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام)، میـز تامین مالی از طریق صکوک به درخواست دفتر امور دارایی استان البرز برای ترسیم نقشه راه تامین مالی و همچنین راهنمایی متقاضیان در حوزه غذا و دارو با حضور نمایندگان 30 شرکت بخش خصوصی این استان برگزار شد.

بازار بدهی با سابقه 12 ساله خود در حوزه تامین مالی از طریق صکوک، پاسخگوی نیازهای مالی بخش شرکتی به میزان 188 همت بوده است که سهم صنایع غذا، دارو و بهداشت از این تامین مالی‌ها 14 همت می‌باشد.

تاکنون 36 مورد انتشار صکوک از نوع اجاره، مرابحه و منفعت برای 25 شرکت در حوزه غذا، دارو و بهداشت صورت گرفته که حاکی از استقبال شرکت‌ها از این ابزار تامین مالی می‌باشد. این شرکت‌ها عموماً جهت خرید مواد اولیه از طریق انتشار اوراق مرابحه و یا با فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی‌های فیزیکی یا سهام خود در قالب اوراق اجاره و یا از طریق صلح منافع حاصل از خطوط تولید خود در قالب اوراق منفعت اقدام به تامین مالی نموده‌اند.

نظر بر اینکه 29 مورد از اوراق منتشره در این حوزه از نوع مرابحه بوده‌اند مشخص است که صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی اغلب جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود به منظور خرید مواد اولیه اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک کرده‌اند.


بالا