عرضه 3 هزار میلیارد تومان صکوک مرابحه برای کرمان موتور

  • 235 بازدید
  • سه شنبه, 22 اسفند 1402 14:36

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 به مدت سه روز کاری در نمادهای کرمان5121 الی کرمان5126 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور به ارزش 3 هزار میلیارد تومان جهت خرید قطعات مورد نیاز محصولات تولیدی از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

بانک صادرات ایران، ضامن این اوراق است. بازارگردانان اوراق سندیکایی متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی الگوریتم سرآمد بازار، تامین سرمایه بانک مسکن، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا بوده و متعهدین پذیره‌نویسی آن سندیکایی متشکل از شرکت گروه پیشگامان کارآمد، صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار، تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت گروه مالی کیان، صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا و صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش می‌باشند.

ضمناً، شرکت کارگزاری کارآمد عامل فروش و شرکت واسط مالی مرداد چهارم ناشر این اوراق می‌باشند.


بالا