تامین مالی 770 میلیارد ریالی گروه بین المللی آبادراهان پارس با صکوک اجاره

  • 819 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 11:19

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس (سهامی خاص) را به ارزش 770 میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق 253 دستگاه راه سازی می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی تیر(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.


بالا