۲۰ هزار میلیارد ریال صکوک در دست انتشار بازار سرمایه

  • 794 بازدید
  • یکشنبه, 14 مهر 1398 07:26

میزان انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال تاکنون اعلام شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، میزان انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران از فروردین ماه ۱۳۹۸ تاکنون، به صورت زیر بوده است:

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) صکوک مرابحه به حجم ۴ هزار میلیارد ریال، شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) صکوک خرید دین به حجم ۱۳۳.۲۰۰ میلیون ریال، شرکت ایران خودرو (سهامی عام) صکوک رهنی به حجم ۳.۰۸۷.۲۰۵ میلیون ریال و شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) صکوک منفعت به حجم هزار میلیارد ریال منتشر کرده اند.

همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون تنها یک مورد صکوک مربوط به اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به حجم ۴,۵۰۰ میلیارد ریال سررسید شده است.

همانطور که مشاهده می شود، حجم کل صکوک منتشره در بازار سرمایه از فروردین ماه ۱۳۹۸ تاکنون برابر با ۸,۲۲۰,۴۰۵ میلیون ریال بوده که به تفکیک نوع صکوک در شکل زیر قابل مشاهده است.

صکوک منتشره در بازار سرمایه در سال 98 به تفکیک نوع

همچنین، بر اساس موافقت اصولی صادر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست صکوک در دست انتشار به صورت جدول زیر نمایش داده شده است:

صکوک در دست انتشار در سال 98


بالا