بررسی و معرفی شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار و شناسه طبقه بندی ابزارهای مالی

  • 1422 بازدید
  • دوشنبه, 19 خرداد 1399 12:10

نیاز به یک شناسه واحد بین المللی جهت شناسایی محصولات در بازار از جمله بازار سرمایه باتوجه به گسترش سریع تجارت در سراسر دنیا احساس می‌شود. وجود شناسه ای واحد باعث می شود تا تمامی فعالان در حوزه های مختلف متوجه اقدامات خود بوده و با دانش و آگاهی بصری در آن حوزۀ خاص فعالیت نمایند. وجود چنین شناسه ای در بازار اوراق بهادار در تمامی کشورها باتوجه به اتصال بازارهای سرمایه و امکان سرمایه گذاری در بورس‌های دنیا برای همه کشورها به نظر لازم است و می توان گفت شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار (ISIN) و همچنین شناسه طبقه بندی ابزارهای مالی (CFI) با این اهداف به وجود آمده اند. این شناسه ها تقریبا در اکثر بورس های دنیا مورد استفاده می باشند و به دلیل یکپارچه بودن وجود آنها از سردرگمی سرمایه گذاران جلوگیری می کنند. این شناسه ها در اکثر بازارهای مالی کاربرد دارند. این گزارش نگاهی کوتاه به موضوع شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار و شناسه طبقه بندی ابزارهای مالی، پیدایش، عملکرد، ساختار و موارد کاربرد آنها دارد.


بالا