سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس (سهامی خاص) را به ارزش 770 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق 253 دستگاه راه سازی می باشد که توسط…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی خاص) را به ارزش 133,200 میلیون ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار در صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب، 48 عدد…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال در نمادهای صایپا112، صایپا012 و صایپا412 از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه 20/12/1397 لغايت روز چهارشنبه 22/12/1397 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره مبتنی بر سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال در نماد شستا005 از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران از روز دوشنبه 20/12/1397 لغايت روز چهارشنبه 22/12/1397 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط…

صکوک اجاره 3 هزار میلیاردی رایتل سررسید شد

صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) که با حجم 3 هزار میلیارد ریال در تیر ماه 1393 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت خدمات ارتباطی رایتل در تیر ماه سال 1393 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در این اوراق، درآمد حاصل از فروش نفت 11 حلقه چاه…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) را به ارزش 200 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 40,633,889 سهم شرکت نیرو کلر (سهامی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 2,303,616,678 سهم شرکت پتروشیمی مبین(سهامی عام) با…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(سهامی عام) را به ارزش 6 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 1,474,201,474 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) با…

مجوز تأمین مالی هزار میلیارد ریالی شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه صادر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت واسط مالی آبان یکم(با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر، اقدام…

  با صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک رهنی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) از سه شنبه 1397/11/30 لغایت شنبه 1397/12/04 با نماد "کرمان00" از طریق بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران پذیره نویسی می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت هواپیمایی آتا‌(سهامی خاص) را به ارزش 2750 میلیارد ریال جهت توسعه ناوگان پروازی این شرکت صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 10 عدد هواپیما می باشد…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک منفعت ده هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران از روز سه شنبه مورخ 09/11/1397 به مدت سه روز کاری عرضه خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

صکوک اجاره شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) که با حجم 529 میلیارد ریال در دی ماه 1393 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) در دی ماه سال 1393 جهت تامین مالی خود اقدام به…

سهم اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۸

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها را مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی دانست. غلامرضا ابوترابی در گفت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم انتشار صکوک مبتنی بر سهام شرکت توسعه اعتماد مبين(سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران در نمادهای مبین014، مبین015 و مبین016 از…

روز چهارشنبه 12 دی ماه 1397 آقای دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به همراه سایر اعضای هیئت مدیره این سازمان با حضور در شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین‌(سهامی خاص) را به ارزش 600 میلیارد ریال جهت تامین مالی بازسازی 42 دستگاه واگن مسافری کوپه ای 5 ستاره صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این…

موافقت اصولی انتشار بخش دوم صکوک اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال صادر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) قصد دارد در مرحله دوم تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره در…
بالا