سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان را به ارزش 500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی…

صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) که با حجم 7 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1396 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت ایران خودرو در اسفند ماه سال 1396 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک مرابحه…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سپهر پلاستیک پدیده (سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت سپهر پلاستیک پدیده (سهامی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود…

صکوک رهنی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) که با حجم 2 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت کرمان موتور در بهمن ماه سال 1397 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک رهنی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنعتی آما (سهامی عام) به مبلغ 1,500 میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 در نماد "صاما411" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/11/23 لغایت دوشنبه 1400/11/25 در نماد "صقرن511" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه کیهان فراز کاسپین (سهامی خاص) را به ارزش 900 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت گروه کیهان فراز…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) را به ارزش 1 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 لغایت چهارشنبه 1400/11/20 در نمادهای "صرزم411"، "صرزم0411" و "صرزم4411" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1400/11/16 لغایت دوشنبه 1400/11/18 در نماد "غرب05" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی…

صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) که با حجم 3 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1396 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در بهمن ماه سال 1396 جهت تامین مالی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) را به ارزش 12 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تجهیزات و ماشین‌آلات خط احیاء مستقیم کارخانه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/11/02 لغایت دوشنبه 1400/11/04 در نماد "صخود0411" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

چشم انداز مثبت بازار جهانی صکوک

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر اساس گزارش اخیر موسسه رتبه بندی فیچ، انتظار می‌رود حجم انتشار صکوک در سال 2022 رشد داشته باشد و این ابزار کماکان به عنوان یکی از منابع کلیدی تامین مالی در بازارهای مالی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فیچ…

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از رویترز، هواپیمایی گارودای اندونزی پیشنهادات خود را در دادگاه رسیدگی به نکول صکوک 500 میلیون دلاری خود به دارندگان این اوراق ارائه کرد، نظیر: تمدید 10 ساله عمر اوراق و تبدیل بخشی از آن به سهام این…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 لغایت یکشنبه 1400/10/19 در نمادهای تابان05، تابان06 و تابان07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

حرکت به سوی نقطه مطلوب در تامین مالی دولت

دولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار اوراق با درآمد ثابت به شمار می‌آید. در صورت تغییر نگاه به اوراق بهادار از ابزار تامین مالی به ابزار سیاست‌گذاری و همچنین تامین مالی دولت تنها از محل اوراق مشارکت یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در جهت تامین مالی…
بالا