• سید محمد جواد فرهانیان

  سید محمد جواد فرهانیان

  رئیس هیئت مدیره
  • محمد حسین صدرایی

   محمد حسین صدرایی

   مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • مهدی زمانی سبزی

   مهدی زمانی سبزی

   نایب رئیس هیئت مدیره

 

 


.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
بالا