• سید محمد جواد فرهانیان

  سید محمد جواد فرهانیان

  رئیس هیئت مدیره
  • علی بیگ زاده

   علی بیگ زاده

   مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • سید محمد عباس نیا

   سید محمد عباس نیا

   نایب رئیس هیئت مدیره

بالا