پیام مدیر عامل

  • 17348 بازدید
  • شنبه, 18 ارديبهشت 1395 15:21

صدرایی

بازار بدهی یکی از مهمترین اجزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر کشوری به شمار می‌رود و به همین دلیل ضرورت توسعه آن غیرقابل انکار است. در واقع می‌توان مدعی بود که دستیابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا، بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساساً امکان‌پذیر نیست.

صکوک به عنوان یکی از ابزارهای بازار بدهی می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای تامین مالی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی و حتی دولت باشد و به هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم، کاهش فشار بر شبکه بانکی جهت تأمین مالی و بهبود شفافیت در بازارهای مالی کمک نماید.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایه ایران را عهدهدار میاشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و حصول اطمینان از عملیات بانی، در خصوص مصرف وجوه، نحوه نگهداری حسابها و صحت صورتهای مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

محمد حسین صدرایی


بالا