آمار صکوک منتشره در بازار سرمایه ایران

  • 46383 بازدید
  • دوشنبه, 11 مرداد 1395 15:21

پس از تصویب قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید" در اواخر سال 1389 تا کنون، صکوک در قالب عقدهای اجاره، مرابحه، رهنی، منفعت، خرید دین، سفارش ساخت و ... توسط شرکت های واسط مالی در بازار سرمایه ایران منتشر شده است. جهت مشاهده و دانلود اطلاعات تکمیلی و بیانیه ثبت هر یک از اوراق به بخش صکوک منتشره مراجعه فرمایید. 

 نمودار حجم صکوک منتشره تا آبان ماه 1400 (حجم کل صکوک منتشره: 917,519,728 میلیون ریال)

نمودار حجم صکوک منتشره به تفکیک نوع اوراق

 

 

 

 

 

 

 


بالا