• 520 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:56

مشخصات صکوک شرکت داروسازی دکتر عبیدی

نوع دارایی: مواد اولیه مصرفی
حجم اوراق: 6,000,000 میلیون ریال
نماد: صعبید602
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا